Z życia Spółki

Chcielibyśmy ogłosić, wyniki 22 edycji rankingu, ,,Gazele Biznesu 2021’’ w którym nasza firma znalazła się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W dniu 17.12.2021 Zarząd Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie podjął uchwałę o przyjęciu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. reprezentowanego przez Rafała Masny Prokurenta Spółki w poczet Członków Cechu.

Spółka Zakład Usług Komunalnych w Suszu może pochwalić się otrzymaniem dotacji na projekt, który w niedalekiej przyszłości przyniesie mieszkańcom gminy Susz wiele udogodnień w zakresie rozliczania wody i ścieków. 

Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy Susz” z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.