Prezes Zarządu - Zdzichowski Zdzisław

Dyrektor ZUK -  Rafał Masny

Dyrektor ZWiK - Tomasz Suliński

Księgowa - Małgorzata Soboń-Kłosińska 

Kierownik ZGM -  Krzysztof Fijołek

Kierownik ZOMiT -  Emilia Kosińska

Specjalista ds. ZGM i ZOMiT -  Przemysław Iwanow

 

Referenci d.s rozliczeń :

- Małgorzata Lichowska 

- Marlena Pniewska

 

Referent d.s adm.-rozlicz.

- Marta Skorupska 

 

Inspektor Ochrony Danych 

- Monika Konicz