Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z późniejszymi zmianami) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z informacją dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Susz przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie

 

jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Szczegóły w załączonym dokumencie:

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (obwieszczenie-25022022.jpg)Obwieszczenie o jakości wody - 25.02.2022Obwieszczenie o jakości wody - 25.02.2022521 kB2022-02-25 08:492022-02-25 08:49
Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz