Zamówienie publiczne na dostawe i zakup paliwa – olej napędowy ON dla ZUK Spółka z o.o. w Suszu