Zamówienie publiczne na zakup koparko-ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem  ZP/ZUK/1-2019
Ogłoszenie nr 603542-N-2019 z dnia 30.09.2019