Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu udostępnia opracowane harmonogramy wywozu odpadów na pierwsze półrocze 2021 roku z podziałem na budynki jednorodzinne, wielorodzinne oraz nieruchomości niezmieszkałe.

  

 

Nieruchomości zamieszkałe

 

 

Nieruchomości niezamieszkałe