Prezes Zarządu - Bolesław Niemkiewicz

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych - Zdzichowski Zdzisław 

Główny Księgowy - Katarzyna Woźniak 

Dyrektor ds. wod-kan - Tomasz Suliński

Asystent Zarządu -  Krzysztof Fijołek

Kierownik działu ZOMiT - Rafał Masny

Referenci d.s rozliczeń :

- Małgorzata Lichowska 

- Marlena Pniewska

Referent d.s adm.-rozlicz.

- Marta Skorupska

Referent ds. administracyjnych 

- Emilia Kosińska