Prezes Zarządu - Bolesław Niemkiewicz

Główny Ksiegowy - Katarzyna Woźniak 

Dyrektor ds. wod-kan - Tomasz Suliński

Asystent Zarządu -  Krzysztof Fijołek

Kierownik działu ZOMiT - Rafał Masny

Kierownik d.s wod-kan - Aleksander Brzuzy


Referenci d.s rozliczeń :

- Małgorzata Lichowska 

- Marlena Pniewska

Referent d.s adm.-rozlicz.

- Marta Skorupska