W przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą Administrator Danych Osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

-  Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych.

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

-  Administratorem danych jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Susz 14-240 ul. Kajki 9/ Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@zuksusz.pl lub zadzwoń pod numer tel. 552786110

-  Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Masny. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: zomit@zuksusz.pl lub zadzwoń pod numer tel. 667097088.

-  Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

-  Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.