Zamówienia Publiczne

Zamówienie publiczne na „Dostawa i zakup paliwa olej napędowy ON” ZP/ZUK/2-2019 Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 2019-12-12 r. numer ogłoszenia 635739-N-2019