Prezes Zarządu - Zdzichowski Zdzisław

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych -  Rafał Masny

Księgowa - Małgorzata Soboń-Kłosińska 

Dyrektor ds. wod-kan - Tomasz Suliński

Kierownik ZGM -  Krzysztof Fijołek

Referenci d.s rozliczeń :

- Małgorzata Lichowska 

- Marlena Pniewska

 

Referent d.s adm.-rozlicz.

- Marta Skorupska

 

Referent ds. administracyjnych 

- Emilia Kosińska