Zakład wodociągów i kanalizacji zajmuje się w głównej mierze uzdatanieniem wody dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Obsługa administracyjna działu zajmuję się :

Tomasz Suliński - dyrektor d/s wody i kanalizacji tel. 512 275 654 lub 55 2786 061 mail: zwik@zuksusz.pl

Aleksander Brzuzy - specjalista ds. wody i kanalizacji tel. 516 175 591 mail: zwik.spec@zuksusz.pl

Małgorzata Lichowska - referent d/s rozliczeń tel. 502 080 644 lub 55 2786 061 mail: zwikroz@zuksusz.pl


Telefony Alarmowe :

Telefon pierwszego kontaktu (zgłoszenie naprawy uszkodzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) - 512 035 446 lub 55 2786 114

Kanalizacja sanitarna (likwidacja zatorów sieci oraz przyłączy) - 517 613 177

Zgłoszenia w przypadku wystąpienia przerwy w dostawach wody - 510 094 479


Cennik usług wykonywanych przez Spółkę :

ZARZĄDZENIE

Prezesa Zarządu ZUK Sp. zo.o. w Suszu

Niniejszym z dniem 1 marca 2012 roku ustalam cennik za wykonywane przez spółkę usługi:

1.Wykonanie przyłącza wodnego na terenie miejskim do średnicy Ø40 (materiał i robocizna) – 110 PLN + VAT za 1 metr bieżący.

2.Wykonanie przyłącza wodnego na terenie wiejskim lub nieutrwardzonym do średnicy Ø40 (materiał i robocizna) – 80 PLN + VAT za 1 metr bieżący.

3.Wcięcie w sieć wodociągową do średnicy Ø110 (materiał i wykop)-

550 PLN+VAT.

4.Wcięcie w sieć wodociągową powyżej średnicy Ø110 (materiał i wykop)- 660 PLN+VAT.

5.Wykonanie nawiercenia sieci wodociągowej, w zależności od przekroju -

275- 440 PLN+VAT (wykop+ robocizna).

6.Wykonanie dwustronnego podejścia do wodomierza Ø15-20mm- 80PLN+VAT.

7.Montaż lub demontaż wodomierza bez obustronnego podejścia- 55 PLN+VAT

8.Odbiór i plombowanie wodomierza- 45PLN+ VAT (w przypadku zakupu wodomierza od ZUK Spółka zo.o. usługa wliczona w cenę wodomierza).

9.Naprawa zerwanego wodociągu- obciążenie za faktury czas naprawy (55 PLN za 1rbg) a ponadto, po usunięciu awarii, obciążenie za przepłukanie sieci wodociągowej z 7- krotną wymianą wody, przy założeniu średniej prędkości przepływu wody 1,5 m/sek., według poniższego zestawienia:

- Ø50- 10 m3/h

- Ø65- 17,9m3/h

- Ø80- 27,1m3/h

- Ø100- 44,2m3/h

- Ø125- 66,2m3/h

- Ø150- 95,3m3/h

- Ø200- 169m3/h

- Ø250- 264,9m3/h

- Ø300- 301,5m3/h

10. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do średnicy Ø 150 (materiał i robocizna):

- osadzenie studni o średnicy Ø40-50 do głębokości 2 metrów – 605PLN+ VAT,

- każdy następny rozpoczęty metr głębokości – 110PLN+ VAT

- osadzenie studni betonowej do głębokości 2 metrów- 1100PLN+VAT

- każdy następny rozpoczęty metr głębokości- 330PLN+ VAT

- ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej do średnicy Ø160 na głębokości 150cm- 80PLN+VAT za metr bieżący.

- ułożenie rurociągu kanalizacji sanitarnej powyżej średnicy Ø160 - 90PLN+VAT za metr bieżący.

11.Odbiór przyłącza wodno- kanalizacyjnego wraz z próbą ciśnieniową przed zasypaniem wykopu- 110PLN+ VAT.

12.Udrażnianie kanalizacji sanitarnej- 220PLN+ VAT za rbg.

13. Za zamknięcie i otwarcie rurociągu wodnego wykonane na zlecenie- 275PLN+ VAT

14. Wydanie warunków technicznych dla sieci wodno- kanalizacyjnej- 100PLN+ VAT

15. Wydanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej - 50PLN+ VAT

16. Wydanie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej- 50PLN+ VAT

17. Wydanie warunków technicznych dla sieci kanalizacji deszcz.- 50PLN+ VAT

18. Uzgodnienie projektu technicznego- 120PLN+ VAT za pierwszą stronę i

11 PLN+ VAT za każdą następną.

19.Wydanie zaświadczenia o jakości wody- 25 PLN+ VAT za 1 sztukę.

20. Zrzut ścieków na oczyszczalni- 4,94 PLN+ VAT za 1 m3.

21.Wywóz nieczystości płynnych do 5 km- 19,05 PLN+ VAT za 1m3.

22.Wywóz nieczystości płynnych powyżej 5 km- 22,95 PLN+ VAT za 1m3.

23.Usługa koparko- ładowarki HSW- 110 PLN+ VAT za 1 rbg.