Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893, z późniejszymi zmianami) Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z informacją dotycząca oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Susz przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie

jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Szczegóły w załączonym dokumencie:

 
 
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (obiweszczenie-12022021.pdf)Obwieszczenie o jakości wody - 12.02.2021Obwieszczenie o jakości wody - 12.02.2021397 kB2021-02-15 14:012021-02-15 14:01
Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz