Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

  • Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
  • Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.
  • Program realizowany będzie w latach 2020-2024.
  • Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia
    31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu pomaga w złożeniu wniosku, wykonaniu kosztorysu oraz wykonaniu prac budowlanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u:
Tomasz Suliński
dyrektor d/s wody i kanalizacji, tel. 512 275 654

 

ZUK moja woda

Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz