Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/14/D/2018.KR z dnia 22 maja 2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, odnosnie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności spółki, z dniem 11.06.2020 r. obowiązują nowe ceny

- za wodę 4,16 zł /m3 + obowiązujący VAT

- za ścieki 5,36 zł/m3 + obowiązujący VAT

 

Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz