Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że zgodnie z informacją fotycząca oceny jakości wody do spożycia przrz ludzi na terenie Miasta i Gminy Susz przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie jakość wody odpowiada w badanym zakresie wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Szczegóły w załączonym dokumencie.

 

Obwieszczenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia - 03.04.2018   download POBIERZ  download

Sekretariattel. (55) 2786 110
Sekretariatsekretariat@zuksusz.pl
Adres siedzibyul. Kajki 9, 14-240 Susz