Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów

Komunikat nr 2 z dnia 12.02.2018 godz: 9:40


KOMUNIKAT (09.02.2018 godz. 07:11)

 Informujemy, że w nocy z 8 na 9 lutego 2018 roku został zamontowany i uruchomiony sterylizator - lampa UV na wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Suszu.

Lampa UV eliminuje wszelkie mikroorganizmy i bakterie w wodzie. Wyniki pobranych 09.02.2018 roku próbek wody będą znane w poniedziałek 12.02.2018.


Za utrudnienia przepraszamy,

                                                                                  Prezes Zarządu B. Niemkiewicz.KOMUNIKAT (08.02.2018 godz. 17:30) 

 Informujemy, że w nocy z 8 na 9 lutego 2018 roku, w godz. od 24 do 4, będą spadki ciśnienia wody do całkowitego zaniku jej wypływu. Związane jest to z potrzebą montażu lampy UV na wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Suszu. Utrudnienia te mogą wystąpić w Suszu jak i również w przyległych wioskach podłączonych do wodociągu miejskiego. Prace te są niezbędne w celu poprawy jakości wody.


Za utrudnienia przepraszamy,

                                                                                  Prezes Zarządu B. Niemkiewicz.


INFORMACJA (08.02.2018 godz. 8:41)

Zakład Usług Komunalnych w Suszu informuje o podjętych działaniach mających na celu doprowadzenie w jak najszybszym czasie jakość wody do spożycia:

- przeprowadzono szczegółową inspekcję szczelności instalacji wodociągowej od ujęcia wody, poprzez stację uzdatniania do wyjścia wody z hydroforni.                      Nieszczelności nie stwierdzono.Ujęcia wody są wyniesione ponad grunt i nie ma możliwości zalania ujęć wodami powierzchniowymi.

- przeprowadzono działania związane z intensywnym płukaniem poszczególnych odcinków technologicznych systemu uzdatniania wody ( rurociągi, zbiorniki, filtry).

- pobrano kilkanaście próbek wody do badania w różnych akredytowanych laboratoriach.

- trwają prace przygotowawcze do montażu dodatkowego urządzenia- sterylizatora UV do wody. Sterylizator został zamówiony i po otrzymaniu zostanie natychmiast zamontowany.

Trwają dalsze intensywne działania zmierzające do przywrócenia jakość wody do spożycia.

 

                                                           Prezes Zarządu B. Niemkiewicz


INFORMACJA (06.02.2018 godz. 10:26)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu informuje, że na terenie naszego zakładu w Suszu przy ul. Kajki 9 jest możliwość zapatrzenia się w wodę zdatną          do spożycia w butelkach 5 lit.,  lub  z beczkowozu we własne pojemniki. Osoby, które chcą skorzystać z tej wody proszone są o przybycie do naszego zakładu  w godz. 7 – 19.

Prezes Zarządu B. Niemkiewicz


KOMUNIKAT ( 05.02.2018 godz. 14:50) 

 Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że w dniu 05.02.2018 roku w godzinach popołudniowych otrzymał informację o śladowych jednostkach bakterii coli w wodzie na wyjściu ze stacji uzdatniania wody w Suszu.  Woda z ujęcia w Suszu dostarczana jest do mieszkańców Susza, Kamieńca, Ulnowa, Różnowa, Bronowa, Emilianowa ( bez Róży), Michałowa, Adamowa, Dąbrówki i Karolewa.  

      Norma warunkowego dopuszczenia wody do spożycia wynosi do 10 jednostek na 100 ml., a w naszej wodzie stwierdzono 6 jednostek bakterii coli/ 100 ml. według zaleceń PPIS  woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu

Bakteria coli ginie przy temperaturze ponad 60 0 C.

Aktualnie trwają pracę związane z intensywnym płukaniem stacji uzdatniania, badaniem jakości wody oraz zlokalizowaniem źródła zanieczyszczenia ujęcia.

Na bieżąco będziemy przekazywać informacje w tym temacie na stronach internetowych spółki i urzędu gminy.      

                                                                                         Prezes Zarządu B. Niemkiewicz


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Susz pragnie podziękować Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu za wyróżnienie i docenienie pracy i wkładu jaki poczyniła Spółka na rzecz inicjatyw sportowych w 2017 odbywających się w naszej Gminie. Pragnę również podziękować za owocna współpracę w tym mijającym roku 2017. 

Dziękuje również za wyróżnienie i uznanie zasług na rzecz rozwoju branży gospodarki nieruchomościami uzyskane w 2017 roku. 


Z wyrazami Szacunku           
Bolesław Niemkiewicz          


Susz, 13.11.2017Informacja

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu informuje, że na podstawie decyzji PPIS w Iławie nr HK.4020.2.161.2017  z dnia 13.11.2017 na ujęciu wody w Jawtach Małych gm. Susz stwierdzono, iż woda od dnia 13.11.2017 nadaje się do spożycia przez ludzi.
                                Z wyrazami Szacunku 

Prezes Zarządu Bolesław Niemkiewicz


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu