Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Susz pragnie podziękować Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu za wyróżnienie i docenienie pracy i wkładu jaki poczyniła Spółka na rzecz inicjatyw sportowych w 2017 odbywających się w naszej Gminie. Pragnę również podziękować za owocna współpracę w tym mijającym roku 2017. 

Dziękuje również za wyróżnienie i uznanie zasług na rzecz rozwoju branży gospodarki nieruchomościami uzyskane w 2017 roku. 


Z wyrazami Szacunku           
Bolesław Niemkiewicz          


Susz, 13.11.2017Informacja

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu informuje, że na podstawie decyzji PPIS w Iławie nr HK.4020.2.161.2017  z dnia 13.11.2017 na ujęciu wody w Jawtach Małych gm. Susz stwierdzono, iż woda od dnia 13.11.2017 nadaje się do spożycia przez ludzi.
                                Z wyrazami Szacunku 

Prezes Zarządu Bolesław Niemkiewicz


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu