Jesteśmy zawsze do usług

dla naszych Klientów

Ogłoszenie                 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu informuje, że w dniach 05.09.2019 – 09.09.2019 w godzinach 2200 – 600  przeprowadzone zostanie intensywne płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta Susz.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią okresowe braki ciśnienia oraz przerwa w dostawie wody do mieszkańców miejscowości: Susz, Emilianowo, Różnowo, Kamieniec, Dąbrówka, Adamowo, Bronowo, Michałowo
oraz Karolewo
.

Jednocześnie informujemy, że na czas płukania może wystąpić pogorszenie jakości wody pod względem chemicznym.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Dyrektor ZWIK

Tomasz Suliński 


Zakład Usług Komunalnych Spółka. z o.o. poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownika ds. wodno – kanalizacyjnych
Informacja tel. 512275654

Miejsce pracy: Susz

Opis stanowiska:
 Wsparcie techniczne w realizowanych zadaniach,
 Kontrola i nadzór nad procesem dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 Współpraca przy tworzeniu taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 Prowadzenie spraw formalno-prawnych dla inwestycji, współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 Analiza dokumentacji technicznej,
 Składanie zapytań ofertowych na materiały i usługi,
 Bieżąca kontrola pracy zespołu,
 Sporządzanie kart pracy dla zespołu,
 Realizacja innych zadań dotyczących dostawy wody i odprowadzania ścieków .
Wymagania:
 Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne – preferowane związane z ochroną środowiska,
 Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym,
 Mile widziane doświadczenie zawodowe w branży wodno-kanalizacyjnej,
 Znajomość prawa budowlanego – wskazane widziane uprawnienia budowlane,
 Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, nadzoru technicznego, bhp i p.poż
 Umiejętność obsługi komputera i programów wspomagających techniczne funkcjonowanie działu,
 Biegła umiejętność pakietu Office,
 Prawo jazdy kat. B.
 Umiejętność działania w sytuacjach awaryjnych.Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu w związku z licznymi awariami sieci kanalizacji sanitarnej  spowodowanymi niewłaściwym jej użytkowaniem przypomina, iż do urządzeń kanalizacyjnych nie należy wrzucać następujących przedmiotów i substancji:

  •  materiałów opatrunkowych i higienicznych( podpaski, pampersy), włosów, szmat, garderoby, które łącząc się w sploty uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników i chusteczek papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  •  lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • materiałów budowlanych, popiołów, które opadają na dno urządzeń kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów ( resztek jedzenia) , które tężejąc i osadzając sie w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku i na zewnątrz.

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji stwarza problemy w eksploatacji sieci kanalizacyjnych, przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

Pamiętajmy, każda awaria powoduje wzrost kosztów oczyszczania ścieków i ma zasadniczy wpływ na cenę świadczonych usług za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.Ponadto, zatory sieci kanalizacyjnej mogą doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla naszego środowiska.

Prezes Zarządu